PWiK  |  Kontakt

Zamieszkaj w Radzyminie - spot reklamowy
Odtwórz...


OGŁOSZENIE

Szanowni odbiorcy

   W związku z wprowadzeniem z dniem 01.05.2015r. nowych grup taryfowych Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Radzyminie informuje, że od dnia 01.05.2015r. zostanie uruchomiona nowa usługa dla klientów tj. e-faktura. Jednocześnie dla Państwa wygody od 01.06.2015r. udostępniona zostanie platforma elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (e-BOK).

   Zgodnie z Uchwałą Nr 50/VI/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 marca 2015r. odbiorcy korzystający z obsługi elektronicznej będą mieli naliczane niższe stawki:

e-odbiorca Stawka netto
e-gospodarstwa domowe Cena za dostawę wody 3,24 zł/³
e-wspólnoty mieszkaniowe Cena za dostawę wody 3,24 zł/³
e-pozostałe gospodarstwa domowe (osoby korzystające z lokalu w budyku wielolokalowym Cena za dostawę wody 3,24 zł/³
e - gospodarstwa domowe nie posiadające przyłącza wodociągowego, rozliczane w oparciu o przepisy dotyczące przeciętnych norm zużycia wody Cena za odprowadzenie ścieków 7,41 zł/³


   Status „e - odbiorców” oznacza odbiorców korzystających z obsługi elektronicznej przy rozliczaniu za świadczone usługi.

   Zapraszamy Państwa do składania oświadczeń akceptujących e-faktury w biurze PWiK Sp. z o.o.

Dokumenty do pobrania:
Regulamin - pobierz
Akceptacja e-faktur - pobierz
Akceptacja e-faktur WZÓR - pobierz
Wycofanie akceptacji e-faktury - pobierz
Zmiana adresu e-mail e-faktury - pobierz

2015-04-30

Struktura Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Pokaż...

Regulamin organizacyjny
Pokaż...

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Pokaż...


Oczyszczalnia Ścieków w Radzyminie
Oczyszczalnia sciekow - Radzymin Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w Radzyminie jest oczyszczalnią mechaniczno – biologiczną oddaną do eksploatacji w 1995 r. Przyjmuje ścieki z miejskiej sieci kanalizacyjnej oraz dowożone taborem asenizacyjnym z Gminy Radzymin oraz z Gmin ościennych: Wołomina, Kobyłki, Marek i Nieporętu.
Pokaż całość...


Stacja Uzdatniania Wody w Aleksandrowie
Stacja Uzdatniania Wosy w Aleksandrowie SUW została oddana do użytku w 1996 roku. Stacja została wyposażona w trzy filtry firmy Culligan. Technologia polegała na utlenieniu żelaza i manganu za pomocą aeratorów, oraz przez dodanie silnego utleniacza, jakim jest podchloryn sodu. Następnie woda przepuszczana była przez filtry, gdzie trójtlenek żelaza pozostawał na złożu a tlenki manganu absorbowane były przez masę katalityczną.

Realizacja Artur M. Jaros