PWiK  |  Kontakt

Zamieszkaj w Radzyminie - spot reklamowy
Odtwórz...


OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Radzyminie uprzejmie informuje, że w dniu 31.12.2014 r,
Kasa czynna do godz. 11.00
Biuro czynne do godz, 14.00

Szczegóły

2014-12-20

OGŁOSZENIE

Zaproszenie do udziału w konferencji prasowej

Burmistrz Miasta Radzymin oraz Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Radzyminie zapraszają na konferencję prasową, poświęconą podsumowaniu projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z zagospodarowaniem osadów w gminie Radzymin”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Spotkanie odbędzie się w piątek 21 marca 2014 roku, w godzinach od 13.00 do 14.00 w Sali Koncertowej im. Fryderyka Chopina – Biblioteka Miejska - przy ul. Konstytucji 3. Maja 15 w Radzyminie.

Materiały konferencyjne do pobrania - pobierz

2014-03-20

OGŁOSZENIE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Podniesienie wydajności urządzeń uzdatniających wodę na stacji uzdatniania wody zlokalizowanej przy ul. Batalionów Chłopskich 8 w Radzyminie dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 1.124.100,00 zł.

2014-01-03

OGŁOSZENIE

Informacja o planowanych przerwach w dostawach wody w okresie od 16.08.2013r. do 31.10.2013r. Szczegóły

2013-08-13

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Radzyminie w czołówce projektów realizowanych na terenie Polski
Pełny artykuł

2012-11-29

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w związku ze zmianą stawek podatku VAT o których mowa w art. 19 pkt 5 p.pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 2010 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej informuje, że z dniem 01.01.2011 r. zmianie ulegną stawki VAT z 7% na 8% dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków a także z 22% na 23% na pozostałe usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo.

2010-11-01

Struktura Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Pokaż...

Regulamin organizacyjny
Pokaż...

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Pokaż...


Oczyszczalnia Ścieków w Radzyminie
Oczyszczalnia sciekow - Radzymin Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w Radzyminie jest oczyszczalnią mechaniczno – biologiczną oddaną do eksploatacji w 1995 r. Przyjmuje ścieki z miejskiej sieci kanalizacyjnej oraz dowożone taborem asenizacyjnym z Gminy Radzymin oraz z Gmin ościennych: Wołomina, Kobyłki, Marek i Nieporętu.
Pokaż całość...


Stacja Uzdatniania Wody w Aleksandrowie
Stacja Uzdatniania Wosy w Aleksandrowie SUW została oddana do użytku w 1996 roku. Stacja została wyposażona w trzy filtry firmy Culligan. Technologia polegała na utlenieniu żelaza i manganu za pomocą aeratorów, oraz przez dodanie silnego utleniacza, jakim jest podchloryn sodu. Następnie woda przepuszczana była przez filtry, gdzie trójtlenek żelaza pozostawał na złożu a tlenki manganu absorbowane były przez masę katalityczną.

Realizacja Artur M. Jaros