PWiK  |  Kontakt

OGŁOSZENIE

Szanowni Klienci

Informujemy, że w związku z panującymi wysokimi temperaturami, zgodnie z art.145 par 1 Kodeksu Pracy w dniach 18-21 sierpnia 2015 Biuro i Kasa są czynne do godziny 14.00

2015-08-18

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
informuje, iż w dniu 10.07.2015r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umorzył część pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn. „Podniesienie wydajności urządzeń uzdatniających wodę na stacji uzdatniania wody zlokalizowanej przy ul. Batalionów Chłopskich 8 w Radzyminie”.
Wartość umorzonej części pożyczki wynosi 168.615,00 zł, co stanowi 15 % całości udzielonego dofinansowania.
Całkowity koszt zadania wyniósł 1 249 000,00 zł, w tym dofinasowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w kwocie 1 124 100,00 zł.
Pobierz

2015-08-13

OGŁOSZENIE

Informujemy, że w miesiącu maju b.r. w ramach nadzoru właścicielskiego w PWiK Sp. z o.o. został przeprowadzony audyt dotyczący badania sprawozdania finansowego za 2014 r. Poniżej zamieszczono opinię wraz z raportem uzupełniającym niezależnego biegłego rewidenta.

Pobierz

2015-06-18

OGŁOSZENIE

Szanowni odbiorcy

   W związku z wprowadzeniem z dniem 01.05.2015r. nowych grup taryfowych Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Radzyminie informuje, że od dnia 01.05.2015r. zostanie uruchomiona nowa usługa dla klientów tj. e-faktura. Jednocześnie dla Państwa wygody od 01.06.2015r. udostępniona zostanie platforma elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (e-BOK).

   Zgodnie z Uchwałą Nr 50/VI/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 marca 2015r. odbiorcy korzystający z obsługi elektronicznej będą mieli naliczane niższe stawki:

e-odbiorca Stawka netto
e-gospodarstwa domowe Cena za dostawę wody 3,24 zł/³
e-wspólnoty mieszkaniowe Cena za dostawę wody 3,24 zł/³
e-pozostałe gospodarstwa domowe (osoby korzystające z lokalu w budyku wielolokalowym Cena za dostawę wody 3,24 zł/³
e - gospodarstwa domowe nie posiadające przyłącza wodociągowego, rozliczane w oparciu o przepisy dotyczące przeciętnych norm zużycia wody Cena za odprowadzenie ścieków 7,41 zł/³


   Status „e - odbiorców” oznacza odbiorców korzystających z obsługi elektronicznej przy rozliczaniu za świadczone usługi.

   Zapraszamy Państwa do składania oświadczeń akceptujących e-faktury w biurze PWiK Sp. z o.o.

Dokumenty do pobrania:
Regulamin - pobierz
Akceptacja e-faktur - pobierz
Akceptacja e-faktur WZÓR - pobierz
Wycofanie akceptacji e-faktury - pobierz
Zmiana adresu e-mail e-faktury - pobierz

2015-04-30

Struktura Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Pokaż...

Regulamin organizacyjny
Pokaż...

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Pokaż...


Oczyszczalnia Ścieków w Radzyminie
Oczyszczalnia sciekow - Radzymin Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w Radzyminie jest oczyszczalnią mechaniczno – biologiczną oddaną do eksploatacji w 1995 r. Przyjmuje ścieki z miejskiej sieci kanalizacyjnej oraz dowożone taborem asenizacyjnym z Gminy Radzymin oraz z Gmin ościennych: Wołomina, Kobyłki, Marek i Nieporętu.
Pokaż całość...


Stacja Uzdatniania Wody w Aleksandrowie
Stacja Uzdatniania Wosy w Aleksandrowie SUW została oddana do użytku w 1996 roku. Stacja została wyposażona w trzy filtry firmy Culligan. W 2007 roku dostawiono czwarty filtr. Ze względu na znaczną urbanizację Radzymina w ostatnich latach, PWiK Sp. z o.o. na przełomie 2013 i 2014 roku zmodernizowało SUW. Wymieniono złoża w trzech starych filtrach Culligan-a, dostawiono trzy nowe filtry Eurowater-a. Wymieniono orurowanie stacji za stali węglowej, na stal kwasoodporną. Wydajność stacji wzrosła ze 120 m³/h do 210 m³/h. Technologia polega na utlenieniu żelaza za pomocą aeratorów...
Pokaż całość...


Realizacja Artur M. Jaros